Login
en

Sprog

 • en
 • de
 • fr
 • es
 • br
 • ru
 • jp
 • kr

Maskinoversættelse

 • bg
 • cs
 • dk
 • gr
 • hu
 • il
 • it
 • pl
 • se
 • tr

Vilkår og betingelser

Til serviceaftale

1. Indledende bestemmelser

1.1. Disse vilkår og betingelser er en integreret del af aftalen indgået mellem kunden og leverandøren og definerer bindende regler og betingelser for levering af tjenester og produkter og brug af tjenester og produkter. Disse vilkår og betingelser regulerer kontraktforholdet mellem Tjenesteudbyder og Kunden.

1.2. De nedenfor anførte definitioner har følgende betydning for disse vilkår og betingelser:

 • T & C - betyder disse vilkår og betingelser.
 • Aftale - betyder en serviceaftale indgået mellem kunden og leverandøren
 • Klient - betyder en individuel ledende virksomhed eller juridisk enhed, der indgår aftale med udbyderen.
 • Klientens server - betyder serveren og andet HW-udstyr, der ikke ejes, forvaltes eller kontrolleres af udbyderen
 • provider - betyder firmaet Easy Software Ltd., der har sit hjemsted på Kemp House, 152-160, City Road, EC1V 2NX London, Company ID: 08960980.
 • Produkt - betyder enhver Service eller dens del, der leveres under det specifikke udbyderens varemærke baseret på leverandørens mærkepolitik. Kunden køber produktet som det er. Support og andre ydelser leveres separat.
 • Prisliste - betyder dokument eller webside, som angiver prisen på Service og / eller Produkt, hvis ikke andet er angivet i Aftalen.
 • Udbyderens server - betyder serveren og andet HW-udstyr, der forvaltes eller kontrolleres af udbyderen. Udbyderen kan bruge tredjepartstjenesterne til at sikre den korrekte serverpræstation
 • Implementering Service Specifikation - betyder de gennemførelsesvilkår og betingelser, som Leverandøren har fastsat og / eller individualiseret af Kunden i henhold til Aftalen. Medmindre kunden har købt en implementeringstjeneste eller medmindre det udtrykkeligt er angivet, er der ingen garanteret implementeringsservice inkluderet i prisen på produktet.
 • Support Service Specifikation - betyder de vilkår og betingelser, som Leverandøren fastsætter og / eller individualiseres af Kunden i henhold til Aftalen. Medmindre kunden har købt en supporttjeneste eller medmindre det udtrykkeligt er angivet, er der ingen garanteret Support Service inkluderet i prisen på produktet.
 • Service - betyder den specifikke Service, som Leverandøren leverer til Kunden i henhold til Aftalen, og som kan omfatte Licens til Tjenesten, Vedligeholdelse af Tjenesten, Service Support og andre relaterede tjenester i det omfang, der er aftalt i Aftalen og Produktet.
 • Trial version af tjenesten - betyder prøveversion af Tjenesten, som stilles til rådighed for Kunden gratis og i begrænset omfang.
 • Administrator - betyder en person udpeget af kunden til administration af hans brugerkonto.
 • Bruger - en fysisk person, der arbejder for kunden (som hans medarbejder, partner, administrerende direktør, en person, der samarbejder med kunden på lang sigt under overholdelse af juridiske tjenester), for hvilken kunden opretter en brugerkonto .
 • Brugerkonto - betyder brugerkonto med en unik adgangskode og adgangskode.
 • Datasikkerhedssystem - betyder et dokument, der beskriver metoder til sikring af data, der er gemt i serviceapplikationen
 • parterne - betyder i fællesskab kunden og leverandøren

2. Metode til accept af T&C

2.1. Tjeneste leveres til klienten baseret på indgået aftale. Integrerede dele af aftalen er disse T&C.

2.2. Aftalen indgås på dagen for begge parters underskrift. Hvis aftalen indgås via webgrænsefladen, indgås aftalen efter betaling af prisen for Tjeneste (i tilfælde af trådløs overførsel, når det beløb, der svarer til prisen for Tjenester, krediteres udbyderens bankkonto) i beløbet specificeret i den første faktureringsperiode. Dette gælder ikke, hvis klienten bruger prøveversion af tjenesten under de i teknikken angivne betingelser. 4 af disse T&C.

3. Levering af Tjenesten

3.1. Leverandøren kører Tjenesten på den internetadresse, der er angivet i produktspecifikationen og dens underdomæner eller på Clients servere i henhold til aftalen og tekniske specifikationer angivet i produktspecifikationen.

3.2. Tjenesteydelsens anvendelsesområde er defineret i produktspecifikationen, som er knyttet til aftalen. Produktspecifikation definerer de enkelte delvise Tjenester med hensyn til indhold og metode til aktivering i detaljer.

4. Trial version af tjenesten

4.1. Inden aftalen indgås, kan Leverandøren muliggøre Trialversionen af ​​Tjenesten til Kunden via webdomænet eller på Clients servere, i det omfang der defineres af Leverandøren.

4.2. Ved at udfylde registreringsformularen på den webside, der er specificeret i produktspecifikationen, accepterer klienten betingelserne for at levere prøveversionen af ​​tjenesten, der er reguleret af art. 4., art. 7., art. 9., art. 11., art. 12., art. 14. Stk. 6, art. 15., art. 16. og kunst. 17. af disse T&C.

4.3. Trial version af Tjenesten leveres til kunden i den periode, der er angivet i produktspecifikationen, medmindre leverandøren beslutter andet.

4.4. Klienten, der bruger prøveversionen af ​​tjenesten, har ret til at gemme data, men kun med det formål at verificere systemfunktionalitet. Kunden tager hensyn til, at udbyderen ikke er ansvarlig for tilgængelighed og bevarelse af data gemt af kunden ved brug af prøveversionen af ​​tjenesten.

4.5. Forud for udløbet af prøveversionen af ​​Tjenesten skal Leverandøren muliggøre overførslen til den betalte version af Tjenesten til Kunden og give ham ikke-bindende betalingsoplysninger. Ved at betale prisen vil Tjenesten aktiveres i aftalet omfang, og data gemt af kunden i prøveversionen af ​​Tjenesten overføres til den betalte version af Tjenesten. Hvis kunden ikke bruger muligheden for at overføre til den betalte version af Tjenesten, udløber bestemmelsen af ​​prøveversionen af ​​Tjenesten, når den periode, for hvilken prøveversionen af ​​Tjenesten blev leveret til kunden, udløber.

4.6. Klienten tager hensyn til, at data, der er gemt af kunden i prøveversionen af ​​Tjenesten, vil være efter udløbet af den periode, for hvilken prøveversionen af ​​Tjenesten blev leveret, slettes uigenkaldeligt. Kunden vil blive informeret om den kommende udløb af prøveversionen af ​​Tjenesterne og sletning af dataene efter opsigelsen pr. E-mail eller via internetdomænet i prøveversionen af ​​Tjenesten.

5. Varighed af levering af Tjenesten

5.1. Aftalen fastsætter, om den er indgået for en bestemt eller ubestemt tid. Aftalen er indgået for (i) en bestemt tidsperiode for Tjenesteydelser, der leveres via webinterfacet og (ii) ubestemt tid for Tjenesteydelser, der leveres via Klientens servere.

6. Pris

6.1. Kunden er forpligtet til at betale prisen for brugen af ​​Tjenesten baseret på leverede skatningsdokumenter (fakturaer) udstedt af Leverandøren. Fakturaer udstedes i elektronisk form. Priserne for Tjenesteydelser er fastsat i henhold til Tilbuds- eller Prisliste, medmindre andet er aftalt i Aftalen.

6.2. Debet / kreditkort og / eller anden online betalingsmetode, som kunden bruger til at tilmelde sig tjenesten (i), der leveres via webgrænsefladen og (ii), der leveres på det månedlige abonnement, debiteres automatisk 30 dage fra datoen Kunden tilmeldte sig at bruge Tjenesten. Hvis Kunden ønsker at undgå at blive opkrævet for Tjenesten, skal Kunden annullere abonnementet tre dage forud for automatisk fornyelse af Tjenesten. Leverandøren anbefaler at kontrollere med det forudbetalte kortselskab eller banken for at bekræfte, om der kan foretages tilbagevendende fakturering.

6.3. Kunden kan ændre sit abonnement online ved blot at logge ind på klientzonen. For at undgå at blive opkrævet for den næste faktureringsperiode, skal kunden annullere abonnementet mindst tre dage før fornyelsesdatoen. Hvis kunden annullerer sit abonnement mindst tre dage før fornyelsesdatoen, ophører abonnementet ved afslutningen af ​​den aktuelle faktureringsperiode.

6.4. Ordren for enhver Service kan annulleres uden ekstra gebyrer, før betalingen er blevet ryddet til leverandørens konto. For downloadbare produkter udsteder leverandøren ikke nogen tilbagebetalinger, når downloadkanalen er blevet aktiveret, og ethvert downloadforsøg er blevet foretaget. Afbestilling af ordren efter betalingen er modtaget efter aftale, hvis den bestilte Service ikke blev brugt, eller der ikke er foretaget nogen downloadforsøg.

7. Licensaftale

7.1. Kunden tager højde for, at alle ejendomsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder til Tjenesten tilhører Leverandøren. Kunden er derfor forpligtet til at anvende Service kun inden for rammerne af den leverede licens.

7.2. Kunden ved aftalens indgåelse erhverver ikke-eksklusiv licens til Tjenesten for en eller flere brugere afhængigt af antallet af etablerede brugerkonti. Kunden har ikke ret til at tildele eller tildele licens eller underlicens til en tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Leverandøren. Kunden har heller ikke ret til at leje Tjenesten eller på anden måde gøre Tjenesten tilgængelig, både gratis eller mod vederlag, til tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra Leverandøren. Licensen gælder også for alle opdateringer eller justeringer af Service, der udføres af udbyderen.

7.3. Hvis Tjenesten leveres på Clientens server, har Kunden ret til at downloade produktets kildekode. Hvis Tjenesten leveres via webgrænsefladen, har kunden ikke ret til at skaffe kildekoden til Tjenesten, heller ikke at se den, ændre den eller forstyrre den på nogen måde.

7.4. Kunden har ikke ret til at inddrage Tjenesten i andet softwareudstyr uden forudgående skriftligt samtykke fra Leverandøren.

7.5. Alle udbyderens softwareudvidelser distribueres under GNU / GPL 2 licens. Hvis ikke andet er angivet, frigives alle billeder, cascading stilark og medfølgende JavaScript under Easy Software Commercial Use LicenseLicens):

Licensen er en GPL-kompatibel licens, der kun vedrører billederne, cascading stylesheets og JavaScript-elementer af leverandørens temaer og stilarter produceret af udbyderen. Som angivet i GPL-versionen 2.0-licens, behøver elementer af et produkt, som ikke er samlet sammen og sendes uafhængigt af GPL-koden, og kombineres i en klients browser, ikke være GPL. Disse billeder, cascading stilark og JavaScript-elementer er en ophavsret til udbyderen og kan ikke bruges og manipuleres med henblik på kundens formål, medmindre kunden har underskrevet leverandørens partneraftale. Klienten kan ikke omfordele disse filer eller inkludere dem i en pakke eller udvidelse uden forudgående samtykke fra udbyderen. Uautoriseret distribution eller gør det tilgængelig for en tredjepart uden forudgående Leverandørens samtykke, giver Leverandøren tilladelse til at fakturere kontraktstraf i mængden af ​​10 000 EUR for ethvert brud på Licensen.

7.6. Al udbyders software ekskl. Software defineret i art. 7.5. af disse T&C distribueres under GNU / GPL 2 licens: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.da.html.

8. Betalingsbetingelser

8.1. Faktureringsperioden for aftale indgået for en bestemt periode er den periode (antal måneder), for hvilken aftalen blev indgået. Leverandøren udsteder fakturaerne med 14 kalenderdage forfaldsdato for de Tjenester, der leveres via web-interface eller e-mail, medmindre andet er angivet i Tilbudet.

8.2. Hvis aftalen indgås for en bestemt periode, inden udløbet af den pågældende periode, udsender Leverandøren den ikke-bindende betalingsoplysninger til Kunden for samme periode. Hvis prisen for Tjenesten betales i overensstemmelse med betalingsoplysningerne, forlænges Tjenesteperioden automatisk.

8.3. I tilfælde af forsinkelse i betalingen af ​​prisen for Tjenesten er udbyderen berettiget til at modtage renter på forsinkelser i størrelsen af ​​0,5% af udestående beløb for hver påbegyndt forsinkelsesdag. Hvis kunden er forsinket med nogen betaling, har udbyderen ret til at suspendere eller begrænse leveringen af ​​tjenesten indtil fuld betaling af gælden. For suspensionen eller begrænsningen af ​​levering af Tjenesten er Kunden fortsat forpligtet til at betale prisen i overensstemmelse med de leverede skatningsdokumenter. Gentagen forsinket betaling på kundens side betragtes som en væsentlig overtrædelse af aftalen.

8.4. Ved at acceptere Vilkår og betingelser, når du foretager et køb, tilmelder du dig automatisk en automatisk fornyelse af dit abonnement. Dit abonnement fornyes automatisk ved udgangen af ​​hver abonnementsperiode baseret på den abonnementsperiode, du valgte under dit køb. Du bliver opkrævet den sats, der er angivet på købstidspunktet (plus gældende skat, såsom moms, når den angivne sats ikke inkluderer moms) i begyndelsen af ​​hver faktureringsperiode på dit abonnement via den faktureringsmetode, du har angivet til os. Sørg for, at dine faktureringsoplysninger er korrekte for at forhindre, at dit abonnement bortfalder.
Ved at købe et abonnement accepterer du, at de ovennævnte abonnementsgebyrer bliver opkrævet på kortet på en tilbagevendende basis, indtil du annullerer abonnementet. Abonnementer er løbende og fornyes automatisk, medmindre du opsiger eller vi lukker din konto. For at annullere dit abonnement skal du sende en e-mail med emnet "Annuller automatisk fornyelse af abonnement" til salesadmin@easysoftware.com
Priser og betingelser for abonnementer kan ændres når som helst. Pris og vilkår, der var på plads, da du foretog dit første køb, eller da dit abonnement sidst blev fornyet, forbliver i kraft i den periode, hvor abonnementsperioden varer, men nye priser og betingelser kan muligvis gælde for fornyelser eller nye abonnementer. Easy Software Ltd. vil give dig rimelig meddelelse om enhver ændring i pris eller vilkår, før de træder i kraft. Hvis du ikke ønsker at forny dit abonnement under disse nye priser eller vilkår, kan du annullere dit abonnement som beskrevet ovenfor.

9. Leverandørens rettigheder og forpligtelser

9.1. Udbyderen er berettiget til at foretage ændringer i Tjenesten eller i dens omfang. I sådanne tilfælde skal udbyderen informere klienten via webgrænsefladen relateret til den leverede tjeneste. Klienten har ret til at opsige aftalen i tilfælde af ensidige ændringer af disse T & C, som klienten nægter, hvis aftalt i aftalen.

9.2. Leverandøren forpligter sig til at tage alle skridt inden for sine tekniske muligheder for at sikre, at tjenesten er funktionel og tilgængelig, hvis kunden opfylder de grundlæggende systemkrav for de tjenester, der er angivet i produktspecifikationen eller på den relevante webportal. Hvis en ikke-standardmæssig situation relateret til Tjenesteydelsens funktionalitet finder sted, skal Leverandøren især fortsætte i overensstemmelse med aftalen.

9.3. Hvis Kunden opdager et problem, der er relateret til Tjenestenes hastighed eller dets tilgængelighed, er han forpligtet til straks at rapportere denne hændelse til udbyderen via e-mail, der er angivet i produktspecifikationen eller via telefon via de kontakter, der er tilgængelige for at fremskynde problemløsningsprocessen. Kunden tager hensyn til, at der kan være begivenheder uden kontrol over udbyderen, som kan påvirke funktionaliteten eller tilgængeligheden af ​​tjenesten til brugeren (f.eks. Internetforbindelse på kundens side, naturkatastrofe, DOS eller DNS-angreb på teknisk udstyr hos leverandøren og andre). Leverandøren er ikke ansvarlig for skader, der opstår i forbindelse med sådanne begivenheder til kunden.

9.4. Kunden tager hensyn til og accepterer, at udbyderen af ​​alvorlige årsager midlertidigt kan ophøre med at levere Tjenesten, især i tilfælde af at forhindre cybernetiske angreb, hvis det er nødvendigt, eller i tilfælde af alvorlig funktionsfejl i Tjenesten, som skal løses af nødvendig nedlukning. Meddelelse om ophævelse af Tjenesteydelsen skal sendes til Kunden snarest muligt. Leverandøren er forpligtet til at oprette passende drifts- og sikkerhedsforanstaltninger for at minimere potentielle fejlfunktioner eller begrænset eller fuldstændig utilgængelighed af Tjenesten.

9.5. Leverandøren forpligter sig til at have ret til at levere indholdet af brugerdata til en tredjepart. Endvidere er Leverandøren enig i at han ikke har ret til at redigere, censurere eller overvåge ethvert brugerindhold.

9.6. Parterne er enige om, at udbyderen ikke erhverver ejerskabsret til kundens data. Kunden er eneansvarlig for indholdet af data, der er gemt på Clientens server eller på Providerens server.

10. Kundernes rettigheder og forpligtelser

10.1. Kunden må ikke anvende Tjenesten i strid med almindelig bindende lovbestemmelser.

10.2. For at få adgang til Tjenesten kan udbyderen anmode om nogle identifikationsdata og yderligere oplysninger fra kunden. Kunden skal levere ægte, nøjagtig og aktuel information.

10.3. Efter anmodning fra Leverandøren skal Kunden tilvejebringe det nødvendige samarbejde, mens der fastsættes fejl eller justeringer af Service.

10.4. Klienten må kun bruge API-grænsefladen, som Leverandøren stiller til rådighed, når han får adgang til Tjenesten via webgrænsefladen af ​​tredjeparts applikationer eller -tjenester. Kunden må ikke bruge eller få adgang til Tjenesten på anden automatiseret måde, f.eks. Gennem scripts, bots, webcrawlers mv. For tjenester, der leveres via webgrænsefladen.

10.5. Kunden opbevarer adgangsoplysningerne til Service i hemmelighed, Kunden er forpligtet til ikke at fortælle eller give adgang til dem til nogen anden person eller på nogen anden måde give adgang til hans Brugerkonto til nogen tredjepart. Kunden er også forpligtet til at sikre sit tekniske udstyr i rimeligt omfang, for at minimere risikoen for misbrug af adgangsoplysninger til brugerkontoen.

10.6. Hvis Kunden overtræder forpligtelserne i dette afsnit, er Leverandøren ikke ansvarlig for skader, der opstår for Kunden, og Kunden er alene ansvarlig for skader, der opstår hos Leverandøren eller tredjepart. Overtrædelse af disse forpligtelser fastsætter endvidere leverandørens ret til at opsige denne aftale. Hvis Kunden opdager, at der kan være adgang til Tjenesten til tredjepart på grund af lækage af oplysninger om adgang til Tjenesten, skal Kunden rapportere denne kendsgerning til Leverandøren via e-mail.

10.7.Downloadingen af ​​softwaren er kun tilgængelig i en bestemt periode. Efter denne periode bliver downloadkontoen automatisk deaktiveret. Udbyderen giver IKKE kildefilerne via en e-mail eller anden kanal, men kun ved hjælp af online-kontoen.

11. Brugerkonto

11.1. Klienten kan have en eller flere brugerkonti. Hver brugerkonto kan kun bruges af en bruger. Klienten er ikke berettiget til at lade Brugerkontoen oprette til en tredjepart, medmindre den bestemmes af aftalen eller af disse T&C. Kunden har ikke ret til at dele brugerkonti mellem flere brugere. Kunden har dog ret til at overføre den ubrugte brugerkonto til den nye bruger til enhver tid.

11.2. I tilfælde af krænkelse af art. 11.1. af disse T&C har udbyderen ret til øjeblikkeligt at opsige aftalen, og kunden skal betale uretfærdig berigelse til udbyderen inden for 7 dage efter modtagelse af udbyderens krav om betaling.

12. Brugerkontoadministration

12.1. Hver kunde kan vælge et eller flere brugerkonti, som vil bære administratorrettighederne. Administratoren kan udføre følgende operationer:

 • at tilføje, redigere og slette brugerkonti og oprette adgangsrettigheder til disse konti (f.eks. adgang til rapporterne, oprettelsen af ​​filer osv.)
 • for at få adgang til alle kundens data uanset adgangsindstillingerne for de enkelte brugere,
 • at vælge en anden brugerkonto, der bliver administrator.

12.2. Klienten bærer det fulde ansvar for brug af tjenesten af ​​brugerne, handlinger udført af disse brugere og alle data uploadet til kundens konto. Kunden skal sikre, at alle hans brugere følger bestemmelserne i disse T&C.

13. Forbudt adfærd

13.1. Klienten må ikke uploade, sende eller på anden måde opbevare indhold i Serviceportalen, der kan indeholde softwarevirus eller andre filer og programmer, der kan ødelægge, beskadige eller begrænse funktionaliteten af ​​Udbyderens eller andre Klienter. Endvidere har kunden ikke ret til at uploade indholdet til tjenesten, hvis besiddelse eller distribution er ulovlig, indhold, der ulovligt forstyrrer tredjemands ophavsret eller er en del af en kriminel aktivitet, distribuerer spam via tjenesten eller forsøger at få adgang til brugerkontoen for en anden klient eller servere hos udbyderen. Overtrædelsen af ​​disse forpligtelser betragtes som væsentlig, og etablerer leverandørens ret til at opsige aftalen og kræve, at kunden betaler den kontraktmæssige bøde i beløbet EUR 10.000 - for hvert brud og yderligere potentiel skade.

14. Opsigelse af aftalen

14.1. Kontraktforholdet ophører ved tilbagekaldelse af aftalen ved udløb af aftalt varighed af aftalen ved opsigelse af en juridisk enhed (Leverandøren eller Kunden) med likvidation, ved aftalens ophør eller ved aftale mellem parterne.

14.2. Hvis aftalen er indgået på ubestemt tid, har Kunden ret til at opsige aftalen uden begrundelse til enhver tid. Opsigelsesperioden er en måned og begynder den første dag i kalendermåneden efter levering af opsigelsesvarslen til udbyderen.

14.3. Leverandøren har ret til at opsige aftalen uden grund til enhver tid. Opsigelsesperioden er tre måneder og begynder den første dag i kalendermåneden efter leveringen af ​​opsigelsesvarslen til kunden.

14.4. Kunden har ret til at opsige aftalen i tilfælde, der er specificeret i art. 9.1. af disse T&C.

14.5. Skulle klienten væsentligt eller gentagne gange overtræde sine forpligtelser, der følger af disse T&C eller af aftalen og undlader at afhjælpe denne væsentlige og gentagne overtrædelse inden for 14 dage efter leveringsdatoen for meddelelsen om denne kendsgerning i form af registreret brev eller fra datoen at sende e-mail-meddelelsen til klienten, er udbyderen berettiget til at trække sig ud af aftalen. Tilbagetrækningen træder i kraft dagen efter modtagelsen af ​​meddelelsen om tilbagetrækning til klienten.

14.6. I tilfælde af at klienten overtræder forpligtelser, der følger af disse T&C eller fra aftalen på særlig alvorlig måde, er udbyderen berettiget til at trække sig ud af og aftalen og opsige leveringen af ​​tjenesten umiddelbart efter at have fundet en sådan overtrædelse.

15. Begrænsning af ansvaret for Tjenesten

15.1. Parterne blev enige om, at leverandørens samlede ansvar for ethvert krav på grundlag af juridiske forhold, der følger af aftalen, og det skønnede erstatningsbeløb, må ikke overskride og er begrænset til det beløb, der svarer til det betalte beløb for levering af Tjenesten i foregående kalenderår. Hvis maksimumskaderne i henhold til foregående sætning ikke kan bestemmes, er maksimumskaderne begrænset til det aktuelle kvartårs gebyr for specifikke Tjenester, der abonneres og leveres via webgrænsefladen.

15.2. Leverandøren er ikke ansvarlig for indirekte skader som følge af levering af tjenesteydelser, såsom for tabt fortjeneste, tab af indtægter, tab af data, økonomiske eller indirekte, særlige eller følgeskader. I tilfælde af force majeure er parterne afbrudt af dens forpligtelser, der er baseret på aftalen, og eventuelle overholdelse (overordnet eller delvis) eller forsinkelse i opfyldelsen af ​​forpligtelser i henhold til denne aftale, betragtes ikke som overtrædelse af aftalen. Med henblik herpå betyder force majeure alle omstændigheder, hvor ansvar er udelukket i overensstemmelse med tjekkisk lov, herunder men ikke begrænset til naturkatastrofer, krig, ændring af den politiske situation, der udelukker eller uhensigtsmæssigt hæmmer opfyldelsen af ​​rettigheder og forpligtelser heri eller enhver anden lignende årsag, begivenhed eller kendsgerning.

15.3. Ved indgåelse af aftalen tager kunden hensyn til, at selv med leverandørens bedste indsats er det muligt, at en kortvarig utilgængelighed af Tjenesten kan opstå, som skyldes omstændigheder uden for leverandørens indflydelsesfelt (f.eks. Internetforbindelse ). Kunden accepterer derfor og forpligter sig til at opbevare alle sine data, der er lagret i Tjenesten, på et andet geografisk sted (er).

15.4. Kunden anvender tjenesten som er. Uforenelighed med anden software, hardwarekonfiguration eller delvis fejlfunktionalitet berettiger IKKE Klienten til at annullere ordren eller få en refusion.

16. Beskyttelse af personoplysninger

16.1. Kunden erklærer at han er opmærksom på sine juridiske forpligtelser som administrator af personoplysninger for brugerne og klienterne. Metode og behandling af personoplysninger i disse enheder inden for Tjenesten bestemmes af kunden. Leverandøren påtager sig intet ansvar for korrekt opfyldelse af klientens juridiske forpligtelser som personlig dataadministrator.

16.2. Alle data indsamles af Leverandøren fra Kunden med det formål at levere Service, forbedre sin kvalitet og sende kun handels- og markedsføringsmeddelelser. Hvis Kunden er en fysisk person, indsamles følgende data: Navn, Efternavn, Fakturaadresse, E-mail, Telefonnummer, Oplysninger om brug af Tjenesten.

16.3. Al kommunikation inden for Tjenesten er krypteret af SSL-protokollen. Kunden erklærer hermed, at han anser denne metode til kryptering tilstrækkelig sikker.

16.4. Leverandøren forpligter sig til, at han ikke fremlægger nogen oplysninger, som kunden har angivet under registreringen af ​​sit brugerkonto til nogen tredjepart, medmindre kunden udtrykkeligt er enig herom.

16.5. Klientdata lagres i leverandørens elektroniske systemer i løbet af kontraktforholdet. Efter opsigelsen opbevarer leverandøren data, som kun er nødvendige for at overholde lovgivningen. Kunden accepterer, at udbyderen vil bruge klientens navn og logo på leverandørens kundeliste før og efter aftalens varighed, medmindre andet er aftalt med kunden baseret på hans varemærkeregler eller -politik.

17. Afsluttende bestemmelser

17.1. Parterne forpligter sig til at opretholde fortrolighed om enhver information, de har lært under kontraktforholdet i henhold til aftalen.

17.2. Kundens rettigheder, der følger af aftalen og disse T&C, må ikke tildeles uden forudgående skriftligt samtykke fra udbyderen.

17.3. For at undgå tvivl bekræfter parterne udtrykkeligt, at de er iværksættere, og at de indgår denne aftale inden for deres forretningsaktiviteter.

17.4. Hvis en bestemmelse i denne aftale eller disse T&C er eller bliver ugyldig, ineffektiv eller ikke-håndhævelig, påvirker en sådan kendsgerning ikke gyldigheden, håndhævelsesevnen eller effektiviteten af ​​de resterende bestemmelser i aftalen eller disse T&C. I sådanne tilfælde er parterne forpligtet til at gøre alt for at indgå en ændring af aftalen, hvorved den ugyldige, ikke-håndhævelige eller ineffektive bestemmelse erstattes af en ny bestemmelse, der svarer til det oprindeligt tilsigtede formål.

17.5. I tilfælde af kollision af bestemmelserne i tilbud, produktspecifikation, specifikation af serviceimplementering, supporttjenestespecifikation og T&C, vil disse dokumenters forrang være:

(i) Citat,

(ii) Implementation Service Specification,

(iii) Support Service Specifikation,

(iv) Produktspecifikation

(v) T&C,

(vi) Offentlig information

17.6. Disse T&C er underlagt lovgivningen i Den Tjekkiske Republik, medlem af Den Europæiske Union. Enhver tvist, der opstår i forbindelse med eller ud af udførelsen eller fortolkningen af ​​aftalen, som parterne ikke kan løse i mindelighed, skal endelig afgøres af det tjekkiske voldgiftsorgan, voldgiftsretten knyttet til Den Tjekkiske Økonomiske Afdeling og Den Tjekkiske Agrariske Afdeling Republik af tre voldgiftsmænd udpeget i overensstemmelse med reglerne for den voldgiftsdomstol. Hver part udnævner en voldgiftsmand. Begge voldgiftsmænd skal blive enige om den tredje voldgiftsmand inden for 30 dage. Såfremt de to voldgiftsmænd inden for ovennævnte frist ikke opnår aftalen om den tredje voldgiftsmand, udnævnes han af formanden for voldgiftsretten. Voldgiftskendelsen er endelig og bindende for parterne. Parterne forpligter sig herved uigenkaldeligt til ikke at anfægte fuldbyrdelsen af ​​voldgiftskendelsen under nogen jurisdiktion.

17.7. Disse T&C træder i kraft den 1. 7. 2017.

Prøv Easy Redmine i en 30-dages gratis prøveperiode

Fuldt udstyret, SSL-beskyttet, Daglige sikkerhedskopier, i din Geo