Hvordan håndtere færdighedsstyring i Redmine ressourcestyring

8/13/2017
4 minutter
Lukáš Beňa

Hvis du allerede har et ressourcestyringsværktøj i Redmine, behøver du ikke et eget færdighedsstyringsværktøj. Tror du ikke? Her er beviset.

Ferdigheitshandtering refererer til en måde at forstå, udvikle og udvide menneskelige ressourcer og deira ferdigheiter.

Riktig ferdigheitshandtering i en organisation gir dig moglegheita til at identificere ferdigheitene som er nødvendige for forskellige arbejdsopgåver, at kende til ferdigheitene til de enkelte arbeiderane, og eventuelle gap mellem disse to aspekter.

Nem Redmine ferdigheitshandtering

Nem Redmine ferdigheitshandtering

Vigtige fordele med Redmine ferdigheitshandtering

  • Identificer færdighedene som er nødvendige for forskellige arbejdsopgaver
  • Oversigt over ferdigheitene til dei enkelte arbeidarane
  • Identificer opgåver som krev en viss ferdigheit
  • Oversigt over manglande ferdigheiter som HR må skaffe
  • Bygge en strategi for færdighedshandtering

Sjølv om Easy Project ikke har et innebygd plugin til ferdigheitshandtering, har du fremleis moglegheita til at arbejde med ressourcehandtering på samme måde som om det havde vore tilgjengeleg. Korleis?

Det er ganske enkelt, men meget nyttigt. Først, opprett eit eige tilpassa filt og navngi det efter den naudsynte færdigheita, som f.eks. programmering eller fejlsøgning.

Nem Redmine ferdigheitshandtering

Nem Redmine ferdigheitshandtering

I vores eksempel har vi kaldet dette feltet "Ferdigheit 1" og sat det som typen "Boolean", slik at det berre kan ha to verdiar: ja eller nei (= brukaren har/har ikkje denne ferdigheita).

Hvis du trenger at skilje mellem færdighedsniveau, som f.eks nybyrjar, avansert og ekspert, vil "liste"-typen passe betre fordi den kan innehalde eit ubegrensa tal verdiar i staden for berre to.

I det andre steget, oprett eit anna tilpassa filt på oppgåveenheten for at indikere kva oppgåver som krævet denne særlige ferdigheita. For eksempel, navngi det "Naudsynt Ferdigheit 1" og sætte at "boolean"-typen med valbare ja eller nei-verdiar.

Deretter må du oprette og lagre et tilpassa filter i moduler for ressourcehandtering, som vil vise brukarar med færdighed 1 og opgåver som krevd ferdigheit 1, således at det bliver vist på det første biletet.

Nem Redmine ferdigheitshandtering

Nem Redmine ferdigheitshandtering

No er filteret opretta. Vi anbefaler å velje "Tagga i overskrifta" i filterinnstillingane for å gjere det let tilgjengeleg direkte frå det globale niveauet for ressourcehandtering. Klik på denne merkelappen i overskrifta og sjå umiddelbart ei liste over brukarar som har ferdigheit 1, samt opgåver som krevd ferdigheit 1.

Det er så enkelt. På denne måde får du et perfekt værktøj til Redmine ferdigheitshandtering som er klart for umiddelbar brug når som helst.

Prøv Easy Redmine i en 30-dagers gratis prøveperiode

Fuld funktionalitet, SSL-beskyttet, daglig sikkerhedskopiering, i din geografiske placering