Πώς να διαχειριστείτε τη διαχείριση δεξιοτήτωΉ στο Redmine ειό ν

8/13/2017
3 minutter
Λουκάς Μπένα

Αν ήδη έχετε ένα εργαλείο διαχείρισης πόρων στο΃εερρεες, δες, δες ένα ξεχωριστό εργαλείο διαχείρισης δεξιοτήτων. Δεν το πιστεύετε; Εδώ είναι απόδειξη.

Η διαχείριση δεξιοτήτων αναφέρεται σε έναν τρόπο κατανόησης, ανάπτυξης και επέκτασης των ανθρώπινων πόρων και των δεξιοτήτων τους.

Η κατάλληλη διαχείριση δεξιοτήτων σε μια οργάνωσεεισν δ τη δυνατότητα να αναγνωρίσετε τις δεξιότητες που απαιτούνται από διάφορες εργασίες, να γνωρίζετε τιτηιτττς δ ατόμων και οποιαδήποτε κενό μεταξύ αυτών των δύο πτυχών.

Εύκολη διαχείριση δεξιοτήτων Redmine

Εύκολη διαχείριση δεξιοτήτων Redmine

Κύρια οφέλη της διαχείρισης δεξιοτήτων Redmine

  • Αναγνώριση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για διάφορεϳεερες
  • Επισκόπηση των δεξιοτήτων των ατόμων
  • Αναγνώριση εργασιών που απαιτούν μια συγκεκριμένη δεξηια
  • Επισκόπηση των λειτουργικών δεξιοτήτων που πρέπει νοτθττηνα ο HR
  • Κατασκευή μιας στρατηγικής διαχείρισης δεξιοτήτων

Παρόλο που το Easy Project δεν περιλαμβάνει φυσικά ένα πρόσθετοδιαχ τήτων, εξακολουθείτε να έχετε τη δυνατότητα να εργάζεστετγάζεστε Διαχείριση Πόρων με τον ίδιο τρόπο όπως αν το είχε. Πώς;

Είναι ένα αρκετά απλό αλλά πολύ χρήσιμο πράγμα. Πρώτα, δημιουργήστε το δικό σας προσαρμοσμένο πεδίο και ονομάστε το ανάλογα με την απαιτούμενη δεξιότητανιρτηταγμρτω ός ή αποσφαλμάτωση.

Εύκολη διαχείριση δεξιοτήτων Redmine

Εύκολη διαχείριση δεξιοτήτων Redmine

Στο παράδειγμά μας, έχουμε ονομάσει αυτό το πεδίο ΔεξιόταΔεξιότο 1η (με ορίσει ως τύπο "boolean", έτσι ώστε να μπορεί να έχει μόνο δςχαινο δςο = ο χρήστης έχει/δεν έχει αυτήν τη δεξιότητα).

Αν χρειάζεστε να διακρίνετε επίπεδα δεξιοτήτων, όπως αρχάριος, προχωρημένος και ειδικός, τότε ο τύπος "liste" θα σας ταιριάζει καλύτερα, καθώς μπορεί ναέεεί να ιόριστο αριθμό τιμών αντί για μόνο δύο.

Στο δεύτερο βήμα, δημιουρ

Δοκιμάστε το Easy Redmine σε δωρεάν δοκιμαστική περίοδο 30 ημερών

Πλήρεις λειτουργίες, προστασία SSL, καθημερινά αντίγραφαταλαλαλαλαλα οποθεσία σας