Phân chia công việc trong dự án Redmine - Tại sao làm điều này?

10/13/2023
4 minutter
Lukáš Beňa.

Bắt đầu giao nhiệm vụ cho kế hoạch của bạn mà không cần cấu trúc phân rã công việc có thể có vẻ hấp dẫn, nhưng sau đó bạn có thể bị bất ngờ khi thực hiện kế hoạch này.

Việc dành thời gian cho cấu trúc phân rã công việc (hoặc phân rã dự án) có nghĩa là có thể làm việc án đầu đến kết thúc.

Phân rã quản lý dự án là chìa khóa để tổ chức công việc nhóm thành các phần nhỏ hơn có thể đượn hơn có thể đượn ần. Để làm điều này, bạn chỉ cần một công cụ - WBS (Cấu trúc phân rã công việc).


Điều gì chính xác là cấu trúc phân rã công việc (WBS)?

Chức năng WBS dựa trên phương pháp phân phối phân cấp của dự án thành các phần giao hang nhỏ hơn. Dự án có thể được lập kế hoạch theo một trật tự logik tương tự như các phương pháp mind mapping ngày biàng ngản ngày bià ngến hi.

Nhờ phân rã dự án thành các dự án phụ và công việc phụ, bạn có thể lập kế hoạch nhanh hơn và tập trung hơn vào cấu trúc logik.

Easy Redmine 2018 - WBS

Easy Redmine 2018 - WBS


Lợi ích của việc phân rã dự án Redmine là gì?

Cấu trúc phân rã công việc giúp bạn xác định các nhiệm vụ dưới dạng "tính toán". Nếu co gói công việc, tức là các nhiệm vụ và các công việc phụ của chúng, được xác định rõ ràng, nó cho phép:

  • Tạo ra ước tính thời gian và chi phí chính xác hơn
  • Khai thác phạm vi của dự án
  • Xác định và giới hạn rủi ro
  • Kiểm soát tốt hơn quá trình dự án
  • Tạo ra kế hoạch chính xác hơn
  • Hiểu rõ hơn về tác động của việc thay đổi quy mô
  • Sử dụng ước tính chi phí cho các dự án tương lai
  • Ảnh hưởng đến việc triển khai phương pháp WBS trong tương lai

Easy Redmine 2018 - WBS

Easy Redmine 2018 - WBS


Vil du være sikker på, hvad WBS er?

Mặc dù có nhiều lợi ích, tốt nhất là nhận thức về det er en god ting bạn có thể gặp phải khi không sử dụng WBS đúng cách. Vi dụ:

Không mắc kẹt trong chi tiết

Đạt được kết quả chi tiết mang lại hiệu quả, nhưng khi chi tiết quá cao, kết quả chỉ là làng phi giankhàn thin ết. Mức độ chi tiết tốt nhất nên được tham khảo với đội của bạn.

Easy Redmine 2018 - WBS

Easy Redmine 2018 - WBS

Tăng cường động lực của nhóm

WBS là một hoạt động nhóm yêu cầu khả năng giữ nhóm trên đúng đường và khuyến khích sự tham gia càấa vi. Nếu một thành viên trong nhóm không cảm thấy lý do để chia sẻ ý kiến ​​của mình, bạn có thể mất quan thông.

Làm việc với WBS như một kế hoạch

WBS cung cấp thông tin chi tiết cần thiết để đáp ứng mục tiêu dự án. Đó không phải là một kế hoạch hoặc lịch trình mà là một biểu đồ biểu diễn hình ảnh án của mộ của mộ có d ƻc với các bên liên quan.

Easy Redmine 2018 - WBS

Easy Redmine 2018 - WBS

Thử Easy Redmine trong thời gian dùng thử 30 ngày miễn phí

Đầy đủ tính năng, bảo vệ bằng SSL, sao lưu hàng ngày, tại vị trí địa lý của bạn