Rozbicie pracy nad projektem Redmine - dlaczego to robić?

8/6/2017
4 minutter
Lukáš Beňa -> Łukasz Beňa

Rozpoczęcie przypisywania zadań do planu, pomijając strukturę dekompozycji pracy, może wydawać się kuszące, ale wtedy możesz być nieprzyjemnie zaskoczony podczas wdrażania tego planu.

Udworzenie struktury dekompozycji pracy (lub dekompozycji projektu) oznacza możliwość efektywnego działania przez cały projekt, af fazy początkowej do zamknięcia.

Rozbicie zarządzania projektem jest kluczem do organizacji pracy zespołu na mniejsze części, które można lepiej zarządzać jedną po drugiej. Do tego potrzebne jost tylko jedno narzędzie - WBS (Work Breakdown Structure).


Hvilken dokładnie jest struktura dekompozycji pracy (WBS)?

Funkcjonalność WBS opiera się na hierarchicznym rozłożeniu projektu na mniejsze elementær dostarczalne. Projekty można planować w podobnej logicznej kolejności jak dzisiejsze coraz bardziej popularne i skuteczne metody mapowania myśli.

Dzięki dekompozycji projektu til podprojekty i podzadania można szybciej iz większym naciskiem na logiczną strukturę planować.

Easy Redmine 2018 - WBS

Easy Redmine 2018 - WBS


Jakie są korzyści af dekompozycji projektu med Redmine?

Struktura dekompozycji pracy pozwala na identifykację zadań w ich "ziarnistej" formie. Jeśli są jasno zdefiniowane pakiety pracy, czyli zadania i ich podzadania, umożliwia til:

  • Tworzenie bardziej dokładnych szacunków czasu i kosztów
  • Wyjaśnienie zakresu projektu
  • Identyfikację og ograniczenie ryzyk
  • Większą kontrolę nad przebiegiem projektu
  • Tworzenie bardziej dokładnego planu
  • Lepsze zrozumienie skutków zmiany skali
  • Wykorzystanie szacunków kosztów do przyszłych projektów
  • Wpływ na przyszłe wdrożenie metodologii WBS

Easy Redmine 2018 - WBS

Easy Redmine 2018 - WBS


Jakie są wady i Wyzwania WBS?

Pomimo wielu korzyści, warto zdawać sobie sprawę z niektórych problemów, jakie można napotkać, gdy ikke korzysta się z WBS w odpowiedni sposób. Til przykład:

Nie zagłębiaj się w szczegóły

Szczegółowe wyniki przynoszą efektywność, ale gdy szczegóły są zbyt wysokie, wynik będzie tylko stratą czasu i niepotrzebnym zużyciem zasobów. Dobry poziom szczegółowości najlepiej skonsultować z zespołem.

Easy Redmine 2018 - WBS

Easy Redmine 2018 - WBS

Wzmacniaj dynamikę zespołu

WBS til działanie zespołowe, które wymaga umiejętności utrzymywania zespołu na właściwej drodze i zachęcania do udziału wszystkich jego członków. Jeśli członek zespołu nie czuje powodu, af dzielić się swoimi pomysłami, możesz stracić ważne informacje.

Pracuj af WBS jako af fly

WBS dostarcza szczegółowych informacji potrzebnych do osiągnięcia celów projektu. For ikke at spøge med at planlægge et harmonisk, ale wizualna reprezentacja projektu, którą można udostępnić zainteresowanym stroną.

Easy Redmine 2018 - WBS

Easy Redmine 2018 - WBS

Udfør Easy Redmine til 30 dage på darmo

Pełne funkcje, zabezpieczenie SSL, codzienne kopie zapasowe, dostępne w Twojej lokalizacji