Nem Gantt PRO

Gantt
milepæle
opgaver

Nem Gantt PRO

Video tutorials og webinars til Easy Redmine 11
Oversigt
Sådan får du Easy Gantt til Easy Redmine og Redmine
Installation og opdatering af Easy Gantt til generisk rødmine
Hvad er det globale niveau af Easy Gantt
Sådan arbejder du med flere projekter (Gantt over Projects)
Hvad er projektniveauet for Easy Gantt
Sådan opsætter du tilladelser til Easy Gantt
Hvordan milepæle vises i Easy Gantt
Sådan arbejder du med projektbaselines
Hvordan man arbejder med kritisk vej i projektet
Hvordan man arbejder med forældre-barn opgaver visualisering
Sådan oprettes opgaver relationer med forsinkelse
Typer af opgaverelationer (links) i Easy Gantt
Sådan skaber du ny opgave og milepæl lige fra Gantt
Sådan opdateres opgavernes timing (startdato, forfaldsdato, varighed, gennemførelse)
Sådan opdateres milepælernes timing
Sådan sorteres opgaver til milepæle
Sådan arbejder du med zoom på projekt tidslinje (dage, uger, måneder)
Sådan arbejder du med trin tilbage-knap (Fortryd)
Sådan arbejder du med opgaver, filtre og indstillinger ovenfor Gantt
Sådan arbejder du med eksporterende muligheder
Sådan viser du ferie på Gantt-diagrammet
Sådan viser du ressourceallokeringer i Gantt-diagrammet
Sådan bruges værktøjer
Sådan viser du cash flow på Gantt diagrammet
Sådan bruges problemerne
Hvordan opgaver sorteres i Easy Gantt
Gantt-diagramlegende
Sådan beskytter du den ønskede leveringsdato i Easy Gantt
Nem Gantt på den personlige hjemmeside
Hjørnesituationer
Nem kompatibilitetsplugin til Redmine

 

Oversigt

Easy Gantt er en specialiseret søjlediagram plejede at give en grafisk oversigt og tidsplan for alle opgaver (spørgsmål) eller til at angive projektets elementer og afhængigheder. Dette er et diagram med rektangulære stænger. Længden af ​​hver stang er proportional med den tidsværdi, der er nødvendig for hver opgave på Work Breakdown Structure (WBS). Du kan Sammenlign to eller flere opgavevarigheder meget let på Gantt-diagrammet. Det endelige produkt illustrerer tidsplanen for et projekt. Easy Gantt overholder fuldt ud IPMA & PMI projektledelse metodologistandarder.

Easy Gantt er beregnet til at blive brugt for det meste af:

 • Projektledere
 • Line Managers
 • IT Managers
 • Small Business Owners
 • Projektporteføljeforvaltere

Hvorfor er Easy Gantt vigtigt

Projektets sammendrag og terminalelementer, der kombinerer til projektets interne struktur, vises i Gantt-diagrammet. Det vil også skildre afhængigheder af forskellige opgaver (spørgsmål) inden for projektet. Diagrammet kan illustrere start og finish projektterminalelementer i projektledelse. Det kan også vise resuméelementer og terminale afhængigheder. Den mindste opgave spores som en del af projektindsatsen hedder et terminalelement. Gantt-diagrammet repræsenterer opgaverne i de fleste moderne projektplanlægningspakker.

Vejen til at oprette dette diagram begynder ved at bestemme og notere de nødvendige aktiviteter (opgaver, problemer). I det næste trin skal du tilpasse dit diagram med specifikt kolonner, tidslinje enheder, filtre osv. Skriv derefter op, hvilke ting der er afhængige af andre, og hvilke aktiviteter der finder sted hvornår. For hver aktivitet skal du angive, hvor mange arbejdstimer det vil kræve (estimeret tid) og hvem er ansvarlig (erhververen). Endelig bestemme gennemløbstiden (startdato, forfaldsdato). Denne tekniks primære fordel er dens gode grafiske overblik, der er let at forstå for næsten alle projektdeltagere og interessenter. Dens primære ulempe er dens begrænsede anvendelighed for mange projekter, da projekter ofte er mere komplekse end effektivt kan formidles (visualiseret) med dette diagram.

Hvad er de vigtigste fordele ved Easy Gantt

 • Den nemmeste måde at planlægge projekter på, herunder alle tilknyttede opgaver, milepæle, relationer, forsinkelser mv.
 • Den bedste visualisering af hele projektet eller flere projektledelser
 • Kæmpe tidsbesparelser i projektplanlægningsfasen
 • Fantastisk overblik over fremskridt under projektets gennemførelsesfase
 • Brede tilpasningsegenskaber (filtre, kolonner, tidslinje, brugerdefinerede visninger som standard, basislinjer, kritisk sti og ressourcehåndtering - kræver separat plugin)
 • Stor involvering af træk og slip-funktion reducerer behovet for tastaturkontrol (du kan flytte opgaver, projekter og milepæle på en tidslinje og dermed planlægge dem, du kan også oprette relationer mellem enhederne kun med din mus)

For korrekt arbejde med Gantt-diagrammet, er det nødvendigt at indtaste startdatoer og forfaldsdatoer på både opgaver og projekter, medmindre projekternes datoer tælles fra opgaverne.

 

Sådan får du Easy Gantt til Easy Redmine og Redmine

In Easy Redmine, funktionaliteten leveres allerede i basen, så der ikke er behov for at købe og installere andet end projektstyringssoftware. Til Redmine 3.2 +, Easy Gantt PRO er tilgængelig som et separat plugin til at købe (https://www.redmine.org/plugins/easy-gantt).

 

Installation og opdatering af Easy Gantt til generisk rødmine

Find instruktionerne her.

 

Globalt niveau af Easy Gantt

Easy Gantt er tilgængelig både på globalt plan og projektniveau. For at få adgang til det fra det globale niveau, skal du gå til Mere> Easy Gantt som vist på billedet nedenfor.

Nemt Gantt på globalt plan passer mest til de brugere, der har brug for at arbejde med hele projektet træ af Easy Redmine herunder alle de tilknyttede opgaver, milepæle, relationer, forsinkelser mv på en enkelt skærm. Den største fordel er derfor unødvendighed at skifte mellem individuelle projekter når der skal arbejdes med (eller få et overblik over) flere på samme tid. På den anden side kan en vis ulempe være kompleksitet Det kan være til skade for klarhed og hastighed, så det anbefales kun at bruge den globale visning, når det er nødvendigt.

 

Arbejde med flere projekter (Gantt over Projects)

Det globale niveau af Easy Gantt giver dig en enestående mulighed for Administrer hele din projektportefølje fra en skærm. Gantt over Projekter viser hele projekter som individuelle barer så du kan trække og slippe dem og dermed ændre timingen af ​​projekterne. Naturligvis begyndelsen og slutningen af ​​hver projektbjælke repræsenterer startdato og forfaldsdato for det pågældende projekt på Gantt-diagrammet, der beregnes ud fra hele projekttræet, der er sammensat af overordnede projekt og dets delprojekter, som hver kan have forskellige egne startdato og forfaldsdato. Du kan også bore projekter i detaljer herfra. Klik bare på "+" ikon ved siden af ​​projektnavnet og se alle de opgaver (udgaver) og milepæle (versioner) - du kan også trække og slippe disse. Gantt over Projects viser dig også vægtet projektets afslutning (som de farvede stykker af søjler) baseret på reel vægt (estimeret varighed) af opgaverne (udgaver) og deres% færdiggørelse. Som du kan se, er nogle projektstænger mørkere end andre. De mørkere repræsenterer projektskabeloner, mens de lettere er standardprojekter. Indstillinger for projekt og opgave synlighed kan ændres i Gantt indstillinger (øverste højre knap) som vist nedenfor. Længden af ​​en projektbjælke på tidslinjen for Gantt-diagrammet på globalt niveau bestemmes af startdatoen og forfaldsdatoen for åbne (synlige) opgaver, der hører til det pågældende projekt, uanset startdatoen og forfaldsdatoen for selve projektet.% af projektgennemførelse i det globale Gantt

Hvorfor gør det ikke % Færdig forholdet vist i venstre kolonne i den globale Gantt svarer til % af færdiggørelsen vist i projektets vandrette bjælke på tidslinjen?

Ved projekt med 2 opgaver: % af projektgennemførelse = ((% fuldførelse af T1 * estimeret tid for T1) + (% fuldførelse af T2 * estimeret tid for T2)) / sum af estimeret timer.

Eksempel: Opgave 1 har 10 estimerede timer udført fra 20%. Opgave 2 har 1 estimeret time og er færdig = gennemført fra 100%. Baren i globale Gantt vil vise projektafslutning på 27 %, fordi den større (mere betydningsfulde) opgave kun er i de tidlige faser af færdiggørelsen.

Dette er den eneste måde, hvorpå % af fuldførelse vises i vandrette bjælker i den globale Gantt. På grund af præstations- og stabilitetsforhindringer - som ville have en mærkbar effekt på resten af ​​applikationen - er der ingen indstilling for denne adfærd.

På den anden side er kolonnen % Udført i projekttabellen ved siden af ​​den globale Gantt beregnet ud fra indstillingen Administration » Indstillinger » Projekter – Formel for beregning af projektgennemførelse. For at vise ensartede værdier i tabellen og i den globale Gantt-bjælke skal den indstilles til Vægtet gennemsnit på % udført med vægte på estimeret tid.

Denne indstilling definerer også, hvad der vises som % Udført/fremskridt på siden Projektoversigt (modul Projektstyringer) og i projektlistens kolonne.

Hvorfor er fuldførelsesprocenten, der vises i projektets vandrette bjælke, 100 %, når opgaverne endnu ikke er afsluttet?

Hvis der er 0 estimeret tid på alle åbne (resterende) opgaver i projektet betyder det praktisk talt, at der ikke er noget arbejde tilbage på projektet (arbejde = tid for en arbejder). Hvis du bruger global Gantt til at overvåge projektafslutning, er det vigtigt at bruge estimeret tid på opgaver. Hvis et projekt ikke har nogen som helst opgaver, betyder det også, at der ikke er noget arbejde tilbage (=100 % udført).

Bemærkninger:

 1. I de globale Gantt-indstillinger er der en mulighed Vis opgavebrugt tidsforhold. Denne indstilling definerer fremskridt vist i vandrette bjælker, der repræsenterer opgaver, ikke projektbjælkerne.
 2. Den røde farve på projektbjælker i den globale Gantt: Når den % af fuldførelsen, der vises i en projektlinje, ikke er lang nok til at nå den faktiske dato (rød linje), farves projektet i rødt. Det samme gælder for projekter, hvor fremskridtene er mindre end 100 % og deres forfaldsdato ligger i fortiden.


Hvilken "Vis snart starte" afkrydsningsfeltet gør

Når der er markeret, viser denne indstilling laveste gyldige datoer for opgaver defineret af relationer eller forældre. Som illustreret nedenfor angiver firkantbøjlen den laveste dato, du kan flytte opgaven til, men ikke længere fordi den er relateret til en anden opgave, der går forud for den.

Hvad gør afkrydsningsfeltet "Vis tidsforhold mellem opgavebrug" gør

Ved at aktivere dette, vil du se forholdet mellem brugt / estimeret tid på proceslinjen i Gantt. Denne værdi kan kun ændres ved at logge tid eller redigere den estimerede tid på opgaven. Derfor kan du ikke ændre det direkte i Gantt, som du kan, når du viser% udført.

 

Hvad sker der, hvis et projekt flyttes i global Easy Gantt

Flytning med et helt projekt i Global Easy Gantt vil medføre alle tilknyttede opgaver, milepæle og delprojekter ændre deres datoer i overensstemmelse hermed. Opgaverne skiftes til slutningen af ​​de tilknyttede milepæle. Ingen tværprojektrelationer påvirkes, som f.eks. efterfølgende eller forældre-barn. Delte milepæle påvirkes heller ikke, derfor kan de blive ugyldige, hvis de forbliver uden for det flyttede projekts rækkevidde. Der oprettes ingen systemmeddelelser, eller der kan ikke findes ændringer i tidsskrifter.

 

Projektniveau af Easy Gantt

Lad os nu se på Easy Gantt på projektniveau. Før du kan få adgang til det fra et projekt, har du brug for det for at aktivere det pågældende modul i projektets indstillinger som vist på billedet nedenfor.

Umiddelbart efter aktivering af modulet vises Easy Gantt-fanen i top menu af det pågældende projekt. Klik på det og Easy Gantt åbner. Brug af funktionaliteten på projektniveau er et bedre valg for de brugere, der skal arbejde på kun et bestemt projekt så der er ikke behov for at se hele projektetræet som på globalt plan. En anden forskel er, at Easy Gantt på projektniveau er mere tilpasses som du nemt kan skifte mellem forskellige typer af visninger som f.eks standard, grundlinjer og kritisk sti, hvilket ikke er muligt på globalt plan. Hvis du åbner et forældersprojekt i Easy Gantt, vises også sine delprojekter og deres opgaver ud over det valgte projekt.

Længden af ​​projektlinjen på tidslinjen for Gantt-diagrammet på projektniveau bestemmes af startdatoen og forfaldsdatoen for selve projektet, uanset startdato og forfaldsdato for de opgaver, der hører til projektet.

 

Sådan opsætter du tilladelser til Easy Gantt

Tilladelserne til Easy Gantt kan indstilles i Mere »Administration» Roller og tilladelser »Easy Gantt & Scheduler (både i globale tilladelser og projekttilladelser). Desuden er Knappen Rediger (giver dig mulighed for at arbejde med Gantt) er kun tilgængelig, når tilladelsen "Administrer opgaverelationer"er aktiveret (findes under Roller og tilladelser» Projektilladelser »Opgavesporing» Administrer opgavens relationer).

 

Hvordan milepæle vises i Easy Gantt

En åben milepæl vises altid under det pågældende projekt, hvor det er defineret. Desuden vises en åben milepæl over synlige opgaver, der er knyttet til milepælen. Dette gælder også situationen, når en milepæl deles med flere projekter, som omfatter opgaver knyttet til milepælen i et andet projekt. Lukkede milepæle kan kun findes i projektets Indstillinger> Milepæle.

Hvornår En fælles milepæl vises på et ikke-hjemme-projekt i Gantt-diagrammet vil du se det to gange og i en lidt anden farve end standardmilepæle – under opgavelisten er den originale delte milepæl (kan flyttes ved at trække og slippe), og under projektnavnet er dets spejl knyttet til den pågældende opgave af projektet (kan ikke flyttes ved at trække og slippe).

Brugere kan tillades eller forhindres fra flytte opgaver ud over de tilknyttede milepæle. For at konfigurere denne indstilling skal du gå til Mere: Administration: Indstillinger: Opgavesporing: (fjern) afkryds afkrydsningsfeltet "Tillad at indstille opgavens forfaldsdato efter milepælsdato (milepæl flyttes i overensstemmelse hermed)" (tutorial). Efter at have flyttet en opgave ud over dens milepæl og gemmer ændringen, vil milepælen flytte til opgavens nye forfaldsdato.

 

Projektbaselines

I projektledelse er en basislinje den projektets oprindelige plan. Denne oprindelige plan visualiseres for at sammenligne den med den nuværende projektplan. Easy Gantt PRO tilbyder denne funktion til at fremhæve basislinjen. Baseline plan ændres ikke, når tidsplanen er redigeret. Redmine Gantt diagram giver dig mulighed for skabe flere baselines som således fungerer som snapshots af projektplanen. Før du begynder at bruge Baselines, skal du have modul aktiveret i dine projektindstillinger som vist på billedet nedenfor.

Gå nu tilbage til Easy Gantt, og du finder knappen Baselines øverste højre hjørne af diagrammet. Klik på det, vælg Opret og indtast navnet på din baseline. Så ser du, at alle opgaver (problemer) på Gantt-diagrammet har opdeles i to, hvor de øverste er dine nuværende og de nederste er de oprindelige fra tidspunktet for oprettelsen af ​​basislinjen. På denne måde har du en fantastisk overblik over alle tidshændinger du lavede til enhver tid. For at slette en basislinje skal du klikke på knappen Slet ud for knappen Opret.

Ud over den grafiske fremstilling af basislinjer på en tidslinje kan du også finde oplysninger om baseline startdato og forfaldsdato inden for de særlige informationskolonner på venstre side af tidslinjen (som illustreret nedenfor). Disse yderligere oplysninger vil være nyttige, når du skal sammenligne de nuværende startdatoer og forfaldsdatoer med den oprindelige plan (basislinje).

 

Kritisk vej af projektet

En kritisk vej er en række opgaver (problemer), der ikke kan forsinkes, ellers vil hele projektet blive forsinket. Det viser også den korteste tid, projektet kan gennemføres. En opgave inden for projektet anses for at være kritisk, hvis forfaldsdatoen ikke kan forsinkes, da den direkte vil påvirke projektets gennemførelsesdato. Easy Gantt PRO viser denne sekvens efter at have klikket på knappen "Critical Path."

Aktivitet på den kritiske sti kan ikke startes, før dens forgængeraktivitet er afsluttet; hvis det er forsinket i en dag, vil hele projektet blive forsinket i en dag, medmindre aktiviteten efter den forsinkede aktivitet er afsluttet en dag tidligere. For den korrekte funktion af en kritisk sti, skal projektet have bare 1 start og 1 afsluttende opgave, og opgaverne (problemerne) skal være forbundet med relationer.

Indstillinger for den kritiske sti kan ændres i globale Gantt-indstillinger, som er tilgængelig via et lille tandhjul øverst til højre. Følgende muligheder er tilgængelige.

Lad os forklare forskellen mellem de to muligheder for indstillingen af ​​Kritisk sti i Gantt-diagrammet.

Valgmulighed sidst (Opgave, som ikke bør udsættes)

 • er baseret på definitionen af ​​den kritiske sti i henhold til projektstyringsmetodik
 • applikationen identificerer den sidste opgave og følger forholdet til fortiden; sekvensen af ​​opgaver, der findes, vises som en kritisk sti

Valg længst (Vis længste sekvens af opgaver)

 • denne mulighed giver understøttende information til projektlederen og er ikke baseret på PM-metodologi
 • længde (varighed) af relationer og opgaver opsummeres, og den længste række af relaterede opgaver vises

Som følge heraf viser de to indstillinger for det samme projekt de samme muligheder for helt forskellige kritiske stier.

 

Forældre-barn opgaver visualisering

At gøre forældre-barn forhold var aldrig så nemt. Bare træk en opgave ved at klikke på dens pil symbol og slip det på enhver anden opgave, så det bliver straks delopgave for den valgte opgave. Desuden kan du hurtigt flytte opgaver (udgaver) fra et projekt eller milepæl (version) til et andet. Forældreopgaver visualiseres på Gantt-diagrammet med deres karakteristiske breakpoints.

Flytter forælder opgave med / uden undertekster

Flytning af opgaver og underopgaver (træk og slip på en tidslinje) i Easy Gantt kan udføres for hele overordnede opgavens træstruktur på én gang (dvs. overordnet opgave med dens underopgave), eller du kan flytte forælder uafhængigt af dens underopgaver. Det første tilfælde opstår, når en overordnet opgaves træstruktur (eller milepæl med tilknyttede opgaver) er skjult, så du ikke kan se listen over dens underopgaver. Når du flytter en sammenklappet overordnet opgave (eller milepæl med tilknyttede opgaver), flyttes dens underopgaver i overensstemmelse hermed. Det andet tilfælde opstår, når en overordnet opgave (eller milepæl med tilknyttede opgaver) udvides, så du kan se listen over underopgaver og flytte forælder uafhængigt af dens underopgaver. Denne sag gælder ikke, når overordnede opgaves start- / forfaldsdatoer beregnes ud fra dens underopgaver, som kan konfigureres i Administration » Indstillinger » Opgave sporing » Forældreopgaver attributter. Når du flytter en overordnet opgave med underopgaver, overskrides en milepæl, der er knyttet til underopgaven eller en forsinkelse af et underopgavelink, en yderligere bevægelse er ikke tilladt.

 

Træk og slip opgaverelationer med forsinkelse

Relaterede opgaver (problemer) kan simpelthen forbindes ved hjælp af træk og slip-funktionalitet. Bare skift til redigeringsmodus og når du flytter markøren over en opgave, justeringsfunktioner komme til syne. Flyt musen til enden af ​​en opgave, klik på knappen grøn cirkel og hold fast. Træk nu til en anden opgave og slip den der. De to forskellige opgaver bliver bare relaterede opgaver med forgænger / tilhænger type af relation. Forsinkelse holdes normalt af Gantt som et antal dage mellem opgaverne. Når du flytter efterfølgeren ind i fremtiden, øges forsinkelsen. For at reducere forsinkelsen (og flytte den følgende opgave tættere på sin forgænger på samme tid) kan du "låse op" forholdet ved at klikke på det og derefter trække følgeren eller højreklikke på forholdet, hvor du kan indstille forsinkelsen direkte. Hvis du vil flytte forgængeren til fremtiden og bruge reserven til forsinkelsen, skal du låse forholdet op igen, og følgeren bevæger sig ikke. Tallet over forholdet uden parentes er den forsinkelse, Gantt holder under bevægelse. Det er muligt, at der også er et tal i parentes, der svarer til forholdets faktiske længde.

Låste (faste) og ulåste (fleksible) forsinkelser i opgaveforhold

Når opgaver forbindes via en relation med forsinkelse, kan denne relation enten låses (fast) eller låses op (fleksibel), hvilket påvirker trækopgaver i en relationskæde. Den aktuelle status er angivet med farven på forholdslinjen mellem opgaver. Du kan skifte mellem de to status ved blot at klikke på venstre museknap på selve relationslinjen. Denne handling vil ændre farven på relationslinjen fra rød (låst) til grøn (ulåst) eller omvendt.

 • Orange farve (låst) - Når der oprettes en ny relation mellem opgaver, låses den (fast) som standard, hvilket er angivet med orange farve. Denne status betyder, at trækning af en foregående opgave i en relationskæde automatisk flytter alle følgende relaterede opgaver for at bevare de oprindelige forsinkelser imellem dem, og deres startdatoer og forfaldsdatoer flytter sig i overensstemmelse hermed. Når du flytter følgende opgave i en relationskæde, forbliver forholdet imidlertid låst (fast) i modsat retning, men ulåst (fleksibelt) i fremadretningen, hvilket betyder, at du kan forlænge forsinkelserne (orange linjer) frit, men du kan aldrig forkorte dem.
 • Grøn farve (ulåst) - Den ulåste (fleksible) forsinkelse er farvet grønt og betyder, at flytning af en opgave ikke vil påvirke placeringen af ​​de relaterede opgaver i Gantt-diagrammet, hvilket betyder, at deres startdatoer og forfaldsdatoer forbliver uændrede, men forsinkelsen ændres tilsvarende. Når du ændrer forsinkelsen af ​​en ulåst (fleksibel) relation, bliver den automatisk låst (fast) igen, hvilket betyder at du skal klikke på den igen for at gøre den ulåst (fleksibel).

I store og komplekse projekter med mange forhold mellem opgaver, når man arbejder i Easy Gantt, kan en enkelt bevægelse af en opgave medføre en kæde af skift i resten af ​​projektet. Det kan ende i forskellige forbudte operationer, der rapporteres som fejl (opgaver flyttet ud over deres milepæl, opgavedatoer, der overtræder tidligst / seneste forfalds- / startdatoer baseret på deres forhold).

Årsagen til disse situationer er, at under Gantt-redigering er forsinkelsen i opgaverelationer rettet (forsinkelse er tiden mellem slutningen af ​​den første opgave og starten af ​​den anden opgave, f.eks. 3 dage). Forsinkelsen får ikke lov til at blive kortere, derfor bliver alle opgaver flyttet frem.

For at løse dette problem er der en ny mulighed på Gantt kaldet "Unfix relations" under knappen Tools. Ved at aktivere denne mulighed bliver alle relationer mellem opgaver "fleksible" under redigering. Som et resultat vil flytning af en opgave ikke forårsage bevægelse af hele det følgende sæt af opgaver. Når du gemmer ændringen, gemmes relationsforsinkelserne som nye og bliver ikke valideret, om de tilfredsstiller tidligere indstillede faste forsinkelser.

Så længe kontakten er tændt, kan du manipulere alle relationer som de ulåste (grønne). Når du tænder for afbryderen, får alle relationer øjeblikkeligt deres oprindelige status. Dette kan være nyttigt, når flere låste forsinkelser i opgaverelationer skal forkortes eller forlænges.

 

Typer af opgaverelationer (links) i Easy Gantt

I Easy Gantt kan du oprette og visualisere 4 standard typer af relationer (links) mellem opgaver ved hjælp af træk og slip-funktionen (analog fremgangsmåde som tidligere). De er som følger:

Afslut-til-start (FS)
Den afhængige opgave (B) kan ikke begynde, før den opgave, den afhænger af (A) på, er fuldført. For eksempel, hvis du har to opgaver, "Grav fundament" 1 og "Hæld konkret", kan opgaven "Hæld konkret" ikke begynde, før opgaven "Gravgrund" er færdig.

Start-to-start (SS)
Den afhængige opgave (B) kan ikke begynde, før den opgave, den afhænger af (A) på begynder. SS-link-typen kræver ikke, at begge opgaver begynder samtidigt. For eksempel, hvis du har to opgaver, "Hæld beton" og "Niveau beton", kan "Level concrete" -opgaven ikke begynde, før opgaven "Hæld konkret" begynder.
Finish-to-finish (FF)
Den afhængige opgave (B) kan ikke gennemføres, før den opgave, det afhænger af (A) er afsluttet. FF-forbindelsestypen kræver ikke, at begge opgaver udføres samtidigt. Hvis du f.eks. Har to opgaver, "Tilføj ledninger" og "Inspicer elektrisk," kan "Inspicer elektrisk" opgaven ikke udføres, før opgaven "Tilføj ledninger" er afsluttet.
Start-to-finish (SF)
Den afhængige opgave (B) kan ikke gennemføres, før den opgave, det afhænger af (A) begynder. SF-forbindelsestypen kræver ikke, at den afhængige opgave udføres samtidig med starten af ​​den opgave, den afhænger af. For eksempel er tagbøjlerne til dit byggeprojekt bygget udenfor. To af opgaverne i dit projekt er "Truss delivery" og "Assembly roof." Opgaverne "Samle tag" kan ikke gennemføres, før opgaven "Truss delivery" begynder.

 

Hjørnesituationer for opgaverelationer

 • Korsprojektrelationer kan ikke visualiseres.

 • De eneste typer forbindelser, der kan visualiseres, er forgænger / tilhænger (grøn linje) og relateret / blokeret (blå linje).

 • Start-til-start-forholdet (SS) holdes kun korrekt, når relationen er oprettet / ændret i Easy Gantt, ikke fra opgaveopdateringsvinduet.

 • Det er ikke tilladt at tilføje en relation mellem en overordnet opgave og dens underopgave

 • Mellem to opgaver kan ikke være mere end 2-relationer (start-start, finish-finish)

 • Enhver kombination af relationer, der fører til en cyklisk sekvens af opgaver (looping) er ikke tilladt. Dette inkluderer forsøg på at oprette en relation med enhver opgave, der har en forælder.

 • Når du flytter en opgave på tidslinjen, kan relationstyper start-til-start og slut-til-færdig i tilstrækkelig grad ændre start / forfaldsdatoen for en relateret opgave, når du gør det i Easy Gantt, ikke ved at redigere opgaven ved hjælp af et andet værktøj .

 • Negative (omvendte) typer af opgaveforhold (links) i Gantt-diagrammet er ikke mulige at konfigurere. I tilfælde af et sådant behov er den korrekte måde at oprette en anden (mere passende) type opgaveforhold.

 • Når en basislinje oprettes fra Gantt-diagrammet med ikke-gemte ændringer i ulåste (fleksible) forsinkelser i opgaverelationer, er disse ændringer ikke en del af basislinjen (oprettes i tilstanden før ændring). I modsætning hertil, når en basislinje oprettes fra Gantt-diagrammet med ikke-gemte ændringer i låste (faste) forsinkelser i opgaveforhold, er disse ændringer en del af basislinjen (oprettes i tilstanden efter ændring).

 

Ny opgave og milepæl lige fra Gantt

Ny opgave (problem) eller milepæl (version) kan oprettes ved at klikke på "Ny" knappen og derefter Ny opgaveresp. Ny milepæl knap. Desuden er den nye opgaveknap altid til stede på øverste højre hjørne af skærmen. For at bevare godt overblik over milepæle, Easy Gantt viser på tidslinjen kun de milepæle, der er defineret inden for det aktuelt åbnede projekt (er) samt delte milepæle, der bruges af opgaver. Ubrugte delte milepæle er ikke visualiseret på Gantt-diagrammet.

 

Træk og slip opdatering af opgavens timing (startdato, forfaldsdato, varighed, afslutning)

Timingattributter for opgaverne (udgaver) kan også redigeres ved hjælp af træk og slip-funktionalitet. Skift til redigeringstilstand, flyt markøren over en opgave, og du har det flere valg at gøre: 1) flyt opgaven på vandret linje for at ændre startdatoen og forfalden, 2) strække eller formindske opgaven for at ændre dens varighed, eller 3) flytte rytteren af opgaven for at ændre dens% færdiggørelse. Det er let at fange de operationelle elementer såsom startdato, forfaldsdato, fremskridt eller oprettelse af relation. Selv i de kortere opgaver er du i stand til at fange det element, du har brug for for at gøre dine ændringer. Gantt-diagrammet har også afrundede kanter for bedre at adskille opgaver fra hinanden, især når de har en lignende varighed.

Opgaver med manglende start / forfaldsdato

Det er en ganske almindelig situation, at brugerne opretter opgaver manuelt med manglende start eller forfaldsdato. I Gantt vil du bemærke disse opgaver ved første øjekast. Når du trækker og slipper dem i Gantt, vil begge datoer naturligvis blive angivet i overensstemmelse hermed.

 • En opgave uden forfaldsdato har ingen klar forfaldsdato på tidslinjen.
 • En opgave uden startdato har ingen klar startdato på tidslinjen.
 • En opgave uden start og forfaldsdato har hverken en klar start eller forfaldsdato på tidslinjen.

 

Træk og slip opdatering af milepæles ​​timing

Lige så nemt er det ændre tidspunktet for en milepæl. Du skal bare trække en milepæl, flytte den over tidslinjen og slippe den på den påkrævede forfaldsdato.

 

Træk og slip sortering af opgaver til milepæle

Easy Gantt giver dig mulighed for link opgaver (problemer) med milepæle (versioner) med blot et par klik. Træk blot en opgave fra listen og slip den på den milepæl, der skal knyttes til. Fjern markeringen af ​​indstillingen "Tillad at angive opgavens forfaldsdato efter milepælsdatoen"i Mere> Administration> Indstillinger> Opgavesporing vil forårsage det, når en opgave er forbundet med en milepæl, du er ude af stand til at flytte opgaven ud over milepælen på tidslinjen. Hvis du har brug for at flytte opgaven videre, skal du først flytte milepælen. Ved at tjekke indstillingen kan du flytte med opgaver uanset milepæle.

Her er alle brugssager til at flytte en opgave, der har en milepæl:

 • Opgaven flyttes på egen linje (ingen forælder, ingen milepæl) - milepæl fjernes
 • Opgave flyttes til et nyt projekt - milepæl fjernes
 • Opgaven flyttes direkte under en anden milepæl - milepælen ændres
 • Opgave flyttes under en overordnet opgave - forældreopgaveens milepæl bruges

 

Zoom af projekt tidslinje (dage, uger, måneder)

Tidslinjen tilbyder tre former for visning: dage, uger, måneder. Baseret på projektlængde og det nødvendige detaljeringsniveau, de kan skiftes mellem i topmenuen.

Standard zoom på projekt tidslinje kan ændres i Gantt indstillinger (tilgængelig fra global Gantt).

 

Trin tilbage-knap (Fortryd)

Når du ved et uheld gør noget forkert, simpelthen tag et ubegrænset antal trin tilbage du har gjort bare ved at klikke på "Tilbage"knappen på hovedkontrolerne.

 

Opgaver Filtre og indstillinger over Gantt

Tilpas dine filterindstillinger og synlige kolonner på et øjeblik. Projektniveau Easy Gantt understøtter både opgavefiltre og projektfiltre, mens Global Level Easy Gantt kun understøtter projektfiltre. Det skyldes, at Global Easy Gantt kun skal bruges, når man arbejder med projekter, ikke med opgaver.

Bemærk om estimeret tid: I Gantt-diagrammet på projektniveau viser kolonnen "Anslået tid" estimeret tid for opgaver, mens kolonnen "Anslået tid (projekter)" viser estimeret tid for projekter. Den samme logik gælder for "Total estimeret tid" og "Total estimeret tid (projekter)", kun inklusive underopgaver, resp. delprojekter i totalerne (summer). I Gantt-diagrammet på globalt niveau er kun kolonnerne "Anslået tid" og "Samlet estimeret tid" tilgængelige, som viser estimeret tid til projekter, resp. projekter inklusive delprojekter (i alt), ikke til opgaver.

 

Eksport muligheder

Du kan trykke dine Gantt-diagrammer eller gem dem som PDF bare ved at klikke på Print knappen i nederste række. Som en alternativ måde kan du bruge browserens standardudskrivningsdialog ved at trykke på CTRL + P. Ændring eller justering af formatet for eksportstørrelse er altid muligt i begge disse metoder såvel som i et eksternt PDF-skaberværktøj, såsom Foxit Reader or PDFCreator.

 

Sådan viser du ferie på Gantt-diagrammet

Easy Gantt gør det muligt at vis ferie på samme måde som ikke-arbejdsdageVia grå kolonner på tidslinjen. Når helligdage vises på Gantt-diagrammet, Opgaver giver ikke tid til disse dage ligesom de ikke gør i weekenderne. Funktionaliteten virker i Kun Easy Redmine. Du kan slå denne funktion til eller fra i Gantt indstillinger som du kan finde i øverste højre hjørne.

Straks efter at have tjekket afkrydsningsfeltet og gemt det via "Opdater let indstilling" ., vises helligdage i dit Gantt-diagram som illustreret nedenfor.

Dataene om arbejdsdage og helligdage i Gantt-diagrammet hentes fra arbejdstidskalender for den pågældende loggede bruger, ikke de opgaveansvarlige, der måtte bruge forskellige arbejdstidskalendere. Arbejdstidskalenderen for hver bruger kan ændres på hans brugerprofil under fanen Arbejdstid.

Normalt får hver nyoprettede bruger automatisk en standard arbejdstidskalenderskabelon, som kan findes og ændres i Mere> Administration> Arbejdstid - skabeloner. Men hvis du foretager en ændring i denne standardskabelon, gælder denne ændring ikke for allerede eksisterende brugere, medmindre du manuelt nulstiller deres personlige arbejdstidskalendere i henhold til denne nye skabelon. For at foretage nulstillingen skal du markere de påkrævede brugere på brugerlisten (Mere> Brugere) og vælge "Skift arbejdstidskalender til" fra genvejsmenuen (højre museknap).

 

Sådan viser du ressourceallokeringer i Gantt-diagrammet

For at vise ressourceallokeringer i Gantt-diagrammet (både projekt og globale niveauer) Klik på knappen "Ressourcer" blandt de grundlæggende kontroller. Selvfølgelig er knappen kun tilgængelig, hvis ressourcestyrings plugin er installeret.

Når du skubber, tilføjes en anden linje under linjen dage / uger / måneder over tidslinjen. Denne linje viser ressourceallokeringsbeløb (et antal tildelt timer fra opgaver) pr. alle projekter (projektportefølje) vist på tidslinjen som illustreret nedenfor. Desuden kan tildelinger pr. Individuelle projekter findes på de specifikke projektbjælker. Når du viser ressourcetildelinger på Gantt på projektniveau, skal du sørge for at udvide alle de relevante delprojekter, du har brug for at se i Ressourcehåndtering, før du skifter til den (denne integrerede RM-visning er bare en anden visning af Gantt-diagrammet uden mulighed for at kollapse eller udvide træstrukturen på anden måde).

Når du har defineret en bestemt periode for at være synlig på tidslinjen, kan det ske, at nogle opgaver har deres estimerede tid tildelt delvist inden for perioden og delvist udenfor. I et sådant tilfælde er timerne uden for perioden markeret "ikke synlige" i tildelingsværktøjet.

 

Sådan bruges værktøjer

Under Tools-knappen finder du nogle ekstra praktiske funktioner, som er lidt forskellige i global og projektet Easy Gantt som illustreret nedenfor.

Værktøjer i global Easy Gantt

Værktøjer i projektet Easy Gantt

Indstillingerne er som følger:

Kun forsinkede projekter

Denne knap viser kun forsinkede projekter, dvs. åbne projekter, hvis faktiske færdiggørelse (% udført) er tidligere.

Vis opgaver med laveste fremskridtsdato

Denne knap viser kun opgaver med den laveste fremskridtsdato, dvs. en eller flere åbne opgaver pr. Projekt, hvis faktiske afslutning (% udført) er mest tidligere. På nedenstående skærmbillede er det opgave nummer 1, fordi dets nuværende færdige forhold vises den 10. november, mens den anden opgaves færdige forhold når 12. november. Informationsværdien af ​​det er, at det fortæller dig, hvilken opgave du skal begynde at arbejde først. Denne indstilling er kun tilgængelig, når den er aktiveret i Gantt-indstillinger.

Bulk redigering

Denne knap vil tilføje afkrydsningsfelter til venstre i opgavelisten, så du kan tjekke flere opgaver og redigere dem sammen ved hjælp af menuen, der vises ved klik med højre museknap.

Kritiske vej

se funktionsbeskrivelse her

Pengestrøm

se funktionsbeskrivelse her

Ressourcer / ressourcestyring

se funktionsbeskrivelse her

Fjern forbindelser

se funktionsbeskrivelse her

 

Sådan viser du cash flow på Gantt diagrammet

For at se pengestrømme i både projekt og globale Easy Gantt, Klik på knappen "Cash flow" blandt de grundlæggende kontroller øverst til højre. I projektet Gantt skal du først Fjern kontantstrømsknappen ved at klikke på knappen Værktøjer. Selvfølgelig er knappen kun tilgængelig, når Money plugin er installeret i Easy Redmine.

Ved at klikke på den tilføjes en ny vandret linje til tidslinjen. Denne linje viser tal, der repræsenterer balancerne for planlagte indkomster og udgifter pr. valgt periode (dag, uge, måned). For at redigere disse saldi skal du bruge Pengemodul. Saldoen pr. Enkelte projekter vises i de respektive projektfelter. Når du åbner et forældersprojekt ved hjælp af knappen [+], vil det også vise detaljer per delprojekter. For at skjule kontantstrømmen på Gantt-diagrammet, klik igen på Cash flow-knappen.

Dette er pengemængden på globalt plan.

Og pengestrømmen på projektniveau.

 

Sådan bruges problemerne

Problemer-knappen findes blandt hovedkontrolerne øverst til højre, men det vises kun, når der er nogle problemer. Knappen suppleres med et tal, der repræsenterer antallet af identificerede problemer som illustreret nedenforVed at klikke på knappen udvides listen over problemer, herunder navnene på de berørte opgaver og korte forklaringer. Disse listeposter er links, så du kan klikke på nogen, og der vil fremhæve den respektive opgave på tidslinjen. Hvis du klikker igen på knappen, falder listen sammen.

 

Hvordan opgaver sorteres i Easy Gantt

Som standard sorterer opgaver i Easy Gantt automatisk efter opgaveattributter som følger.

Sorteringsregel #1: Opgaver i forbindelse med milepæle prioriteres i sorteringsrækkefølge over dem, der ikke er knyttet til nogen milepæl.
Sorteringsregel #2: Hvis regel #1 gælder for flere opgaver sorterer de efter startdatoen stigende (fra en tidligere dato til en senere dato nede).
Sorteringsregel #3: Hvis regel #2 gælder for flere opgaver sorterer de efter forfaldsdato stigende (fra en tidligere dato til et senere tidspunkt nede).
Sorteringsregel #4: Hvis regel #3 gælder for flere opgaver, sorterer de efter ID stigende (jo tidligere opgaven blev oprettet, den nederste id den har).

Underopgaver ligger lige under deres overordnede opgaver i sorteringsrækkefølge. Easy Gantt kan ikke sortere opgaver efter overordnet opgave og milepæl ad gangen. Den overordnede opgaveparameter tilsidesætter milepælsparameteren. Så alle underopgaver er altid underordnet deres overordnede opgaver, selvom de måske har en anden milepæl end forælderopgaven.

Sortering efter egen attribut

Ikke desto mindre er der en løsning til at omarrangere opgaver såvel som projekter ved en hvilken som helst attribut i stigende eller faldende rækkefølge. For at give et eksempel, opret et opgave brugerdefineret felt ved navn Bestilt, format heltal og tjek bruges som et filter som illustreret nedenfor.

Gå derefter til Mere: Administration: Filterindstillinger: Nem Gantt & Ressourcestyring og tilføj det brugerdefinerede felt "Bestil" i standard kolonner Synlig i Easy Gantt ved at flytte den fra venstre til højre.

Bagefter, Opdatere flere opgaver inden for samme projekt og indtast nogle værdier i det brugerdefinerede felt "Bestil" ifølge hvilken du skal have dem sorteret. For eksempel har opgave 1 ordre 1, opgave 2 har ordre 2 osv.

Endelig gå til Projekt Easy Gantt og klik på Ordre kolonne at sortere alle projektopgaver efter det. Et klik gør dem sorteret i modsat retning (stigende eller faldende rækkefølge).

 

Gantt-diagramlegende

Gantt-diagramforklaringen kan ses ved at klikke på udråbstegnikonet ved siden af ​​knappen Funktioner.

Sådan ser Gantt-diagramlegenden ud.

Og her er nogle elementbeskrivelser lige på tidslinjen til Gantt-diagrammet.

 

Sådan beskytter du den ønskede leveringsdato i Easy Gantt

Alle ved, at den ønskede leveringsdato normalt er noget andet som en forfaldsdato for opgaven. Men det ville være meget rart at i det mindste vide, om den ønskede leveringsdato er ved nogle opgaver, der ikke er opfyldt. Og med dette vanskelige filter har vi denne mulighed opdateret, selv i Easy Gantt, som er det bedste visualiseringsværktøj til et menneskeligt øje. Og vi har denne information tilgængelig hele tiden, selv under vores dramatiske bevægelser med opgaver i Easy Gantt. 

Vigtigste punkt

Opret en opgave tilpasset felt. Navn "Ønsket leveringsdato", format "dato", tjek filtrering. 

Opret et brugerdefineret felt til beregning af opgave. Navn "Ønsket dato opfyldelse", format "beregnet", tjek filtrering. 

    Formel for dette felt:

        "Ønsket leveringsdato" - "Forfaldsdato"

Gå til Easy Gantt, og gem følgende filter:

    Navn: "Ikke opfyldte opgaver" 

    Mærket i overskriften "ja"

    "Ønsket datoopfyldelse" <= -1

Nu vil du se antallet af ikke opfyldte opgaver hele tiden i Easy Gantt.

Tip

Hvis du flytter museknappen over et hvilket som helst projekt på tidslinjen i den globale Gantt, vises en advarselsmeddelelse i værktøjstip, hvis projektets afslutning er forsinket med et bestemt antal dage sammenlignet med i dag.

 

Nem Gantt på den personlige hjemmeside

Et globalt niveau Easy Gantt kan være simpelthen tilføjet som et modul på en personlig hjemmeside. For at gøre det, klik på "Tilpas denne side"-knappen i nederste venstre hjørne af siden og vælg det pågældende modul fra listen som vist herunder. Tilpas derefter modulfiltre, hvis det er nødvendigt. For at se et projekt Gantt, skal du blot oprette filteret for kun at vise et valgt projekt og gem indstillingerne. For en stor projektstruktur anbefales det ikke at sætte alt på stedet, da det kan sænke belastningshastigheden. Funktionen er designet til maksimalt 50 projekter vist på én gang.

Resultatet kan se sådan ud.

 

Hjørnesituationer

 • Hjørnesituationer for opgaverelationer
 • Når du flytter en opgave med en bestemt tracker til et andet projekt, der ikke tillader denne tracker i projektindstillingerne, bliver tracker af opgaven automatisk ændret til den første tilladte i listen.
 • Der kan være kun en Gantt modul På brugerdefinerede sider (hjemmeside, projektoversigt osv.). Dette omfatter moduler: Easy Gantt, Resource Management, Personal Resource Management - hvis en af ​​disse er aktive, vil ingen andre blive vist på samme side. Dette skyldes sideindlæsningshastighed. En løsning er at sætte disse moduler på forskellige faner af brugerdefinerede sider.
 • I tilfælde af at opgavestart / forfaldsdato beregnes fra undertekster og tværprojekt forældre / barnrelationer er aktiveret, kan det ske, at den synlige længde (= varighed) for en opgave på Gantt tidslinje nogle gange vises forkert. Det sker, når en underopgave fra et andet projekt er blevet tilføjet til den opgave.
 • Hvis du trækker og slip en opgave fra "under milepæl" -området til et område under parentes-opgaven i Gantts venstrepanel, afbrydes opgaven fra milepælen (fjernes fra den pågældende opgave) og forbinder den nye forælder opgave (tilføjes til den opgave). Hvis du har brug for at holde både milepælen og overordnet opgaven samtidigt, skal du bare foretage ændringen i vinduet Opgavedetaljer, ikke i Gantt-diagrammet.
 • Lukkede milepæle vises ikke i Easy Gantt, derfor vil enhver opgave under en sådan milepæl blive vist som uden en milepæl.
 • Når der oprettes en basislinje til et meget stort projekt med mange opgaver (1000 +), betyder det at det tager lang tid at kopiere alle disse opgaver. Processen kan ledsages af interne fejlmeddelelser, hvis nogen opretter en ny opgave (r) på det pågældende projekt, før baselineoprettelsen er afsluttet. Selvom disse fejl ikke skal forhindre basislinjen fra en vellykket oprettelse, anbefaler vi at oprette baselinier i sådanne store projekter, når ingen andre brugere arbejder på dem.
 • Projekter i Gantt-diagrammet kan kun flyttes, når de kollapses (lukkes) i venstre træstruktur. Hvis du udvider (åbner) projektet for at se dets underprojekter og / eller (under) opgaver, kan du ikke flytte med projektet. Et tomt projekt kan flyttes og gemmes under forudsætning af, at indstillingerne "Beregn projektets startdato fra opgaver" og "Beregn projektets forfaldsdato fra opgaver" er deaktiveret (kan ændres i Administration> Indstillinger> Projekter> Andet).
 • Brugerdefinerede felter med flere værdier kan ikke vises i Easy Gantt.
 • Hvis der tilføjes et nyt obligatorisk brugerdefineret felt til opgaveenheden, kan eksisterende opgaver stadig redigeres uden behov for at udfylde dette obligatoriske felt (medmindre vi allerede har udfyldt dette felt med en værdi og gemt det). Denne opførsel gælder for redigeringsopgaver direkte eller via WBS eller Easy Gantt.
 • Når du redigerer en opgave ved hjælp af Quick task editor, gemmes ændringerne ikke, medmindre brugeren klikker på knappen Gem i øverste højre hjørne af tidslinjevinduet. Kun følgende felter gemmes automatisk: Beskrivelse, Opgaver, Kommentarer, Logtid, Mærker, Medarbejdere, Brugerdefinerede felter.
 • Underopgaver, overordnede opgaver og relaterede opgaver er ikke mulige at tilføje via Quick task editor (gælder kun for Gantt-diagrammet og kun Resource Management).
 • Hvis du vælger dagens dato som startdatoen for en opgave og bruger den modale visning og en opgave uden en startdato, vil denne dato ikke blive gemt. For at vælge dagens dato som startdatoen for en opgave, skal du først vælge en anden dato og derefter ændre den til i dag, eller indstille startdatoen ved at trække på tidslinjen, eller indstille den på opgavedetaljen.
 • Opgaveredigering ved hjælp af kontekstmenuen (højreklik på en opgave i listen) i Gantt-diagrammet er kun mulig, når brugeren har tilladelsen "Rediger opgaver". Denne funktion er ikke relateret til tilladelserne "Rediger opgaver, hvor brugeren er forfatteren" og "Rediger opgaver tildelt bruger".
 • Når du opretter opgaverelationer i Gantt-diagrammet, validerer det, om du ikke forsøger at sætte en uendelig sløjfe af opgaverelationer. Denne validering fandt sin ydeevnegrænse i ca. 40-45 opgaverelationer i én kæde. Når grænsen er nået, vil oprettelse af en ny opgaverelation fryse din browser, indtil valideringen for den uendelige løkke er færdig.

 

Nem kompatibilitetsplugin til Redmine

Har du problemer med kompatibilitet af vores oprindelige Redmine-plugins med dit Redmine-miljø? Vi har forberedt et plugin, der løser kendte problemer, der kan opstå, når vi installerer vores Redmine Gantt, WBS og Resource Management-plugins sammen med nogle 3rd-party Redmine-plugins, nemlig redmine_contacts (testet version 4.2.3) og redmine_zenedit (testet version 1.0.2). Du er velkommen til at downloade plugin fra GitHub og installere det som et normalt Redmine-plugin (pakkes ud i mappen "plugins" og genstart serveren).

Prøv Easy Redmine i 30 dages gratis prøveperiode

Fuldstændige funktioner, SSL-beskyttet, daglige backups, i din geolocation